Szafy metalowe ognioodporne

Szafy metalowe ognioodporne są zaprojektowane i zbudowane w taki sposób, aby chronić ich zawartość przed wysokimi temperaturami. Skuteczność szaf gwarantuje to, że są wykonane z grubego metalu lub specjalnych materiałów ognioodpornych, takich jak beton czy kompozyty. Te materiały zapewniają ochronę przed wysokimi temperaturami i płomieniami. Drzwi szafy ognioodpornej są często wyposażone w specjalne uszczelki, które ograniczają dostęp tlenu do wnętrza, co pomaga w zatrzymaniu ognia. Szafy metalowe ognioodporne mają dodatkową izolację termiczną, która pomaga w utrzymaniu niskiej temperatury wewnątrz szafy podczas pożaru. Szafy te są poddawane testom i ocenie przez niezależne instytucje certyfikujące, które potwierdzają ich skuteczność w ochronie przed ogniem. Dzięki powyższym elementom szafy ognioodporne są skuteczne w zapobieganiu zniszczeniom spowodowanym przez pożar i zapewniają bezpieczne przechowywanie ważnych dokumentów i przedmiotów nawet w ekstremalnych warunkach.

Szafy metalowe ognioodporne jak są testowane?

Szafy metalowe ognioodporne są poddawane rygorystycznym testom, aby upewnić się, że spełniają standardy ochrony przeciwpożarowej. Testowanie obejmuje symulację warunków pożarowych oraz ocenę, jak szafa chroni zawartość przed wysokimi temperaturami, płomieniami i innymi zagrożeniami związanymi z pożarem.

Oto kolejność w jakiej sa testowane:

Przygotowanie do testów polega na określeniu rodzaju materiałów, z których wykonana jest szafa, oraz konstrukcji, która ma na celu zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Wprowadza się typowe przedmioty, takie jak dokumenty, nośniki danych (np. dyski twarde, taśmy magnetyczne) do wnętrza szafy.

Szafy metalowe ognioodporne są testowane zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak UL 72 (Underwriters Laboratories), EN 1047-1 (europejski standard), czy ISO 1182. Szafa jest umieszczana w specjalnym piecu testowym, gdzie temperatura jest podnoszona zgodnie z określoną krzywą temperaturową, typową dla pożaru budynku (np. do 927°C w ciągu 30 minut). Jest testowana przez określony czas, np. 30, 60, 90 lub 120 minut, w zależności od klasy ognioodporności, którą chce uzyskać.

Kolejny krok to symulacja upadku szafy z określonej wysokości po poddaniu jej działaniu wysokiej temperatury, aby sprawdzić, czy konstrukcja pozostaje nienaruszona i nadal chroni zawartość. Symulacja nagłej eksplozji, która może wystąpić podczas pożaru, aby ocenić wytrzymałość szafy na nagłe zmiany ciśnienia.

Mierzenie temperatury wewnątrz szafy podczas testu gdzie w  przypadku szaf na dokumenty temperatura nie powinna przekroczyć 177°C (wartość graniczna, aby papier nie uległ zapłonowi). Dla nośników danych, takich jak taśmy magnetyczne, temperatura nie powinna przekroczyć 52°C. Kolejno ocenia się działanie uszczelek przeciwpożarowych, które mają na celu zapobieganie przedostawaniu się dymu, gazów i ciepła do wnętrza szafy.

Jeśli szafa przejdzie testy, otrzymuje certyfikat zgodności z odpowiednimi normami. Certyfikat ten jest dowodem na to, że szafa spełnia określone wymagania ochrony przeciwpożarowej. Szafy, które pomyślnie przeszły testy, są oznaczone etykietami certyfikacyjnymi, informującymi o klasie ognioodporności i normach, które spełniają.

Dodaj komentarz